Xpress Money : یکی از سریعترین مارک های انتقال پول در جهان با حضور پر رونق در هر قاره است. این برند در سال 1999 در انگلستان تأسیس و با جهشی در مرزها روبرو شد و در 17 سال گذشته حضور جغرافیایی خود را در 160 کشور جهان گسترش داده است.
این شرکت شبکه جهانی شرکاء و اتحادهای استراتژیک خود را دگرگون و سریع کرده است که شامل اپراتورهای مشهور انتقال پول بین المللی (IMTO)، بانکداری و همچنین موسسات غیر بانکی، telcos و پخش کنندگان حواله های آنلاین است.

در بین IMTO ها، Xpress Money در حال حاضر یکی از قوی ترین شبکه ها با 180,000 مکان نمایندگی در سراسر جهان دارد.
Xpress Money متعهد است تا در راستای توسعه راه حل های پرداخت نوآورانه از قبیل پرداخت های نقدی ، وام های حساب، پرداخت های بدون کارت از طریق دستگاههای خودپرداز ، اعتبارات به کارتهای پرداخت و کیف پولهای موبایل و خدمات تحویل در مکان تلاش کند تا از جامعه رو به رشد مهاجران در سراسر جهان حمایت کند.
به عنوان بخشی از ارائه های دیجیتال، این برند اخیراً XOPOTO ، یک برنامه بین المللی انتقال پول را راه اندازی کرده است.