آزمون گوته

آزمون گوته چیست؟

Goethe یک موسسه فرهنگی در آلمان است که در سراسر جهان فعالیت می کند. امتحان گوته در سطوح مختلف از جمله A1، A2، B1، B2 ،C1 ،C2 با توجه به نیاز شرکت کننده ها برگزار میشود. این آزمون آلمانی برای نوجوانان و بزرگسالان است؛ که دراکثر کشور های جهان همچون ایران نیز تحت نظارت مستقیم سفارت آلمان برگزار میشود.

بعضا به دلیل شلوغ بودن سنتر های آزمون در ایران بیشترمتقاضیان برای تسریع در روند آزمون در کشور های همسایه همچون ترکیه (آنکارا و استانبول و ازمیر)، آذربایجان (باکو) و گرجستان (تفلیس) نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام میکنند. این آزمون برای نیاز افراد اعم از شغلی، دانشجویی، مهاجرتی و… برای مهاجرت به کشور آلمان برگزار میشود. پرداخت هزینه ثبت نام این آزمون در خارج از کشور باید با استفاده از کارتهای بانکی بین المللی صورت پذیرد.

تبریز ویزا نمایندگی ثبت نام آزمونهای موسسات و مراکز آموزشی گوته در سراسر جهان میباشد.متقاضیان جهت ثبت سفارش و پرداخت هزینه آزمون میتوانند با کلیک بر روی دکمه زیر وارد پنل کاربری شده و سفارش خود را ثبت نمایند.

لوگوی آزمون گوته

برخی از آزمون های خارجی

YDS ترکیه
YDS ترکیه
ثبت نام GRE
ثبت نام GRE
یوک دیل
یوک دیل
YÖS دانشگاه های ترکیه
YÖS دانشگاه های ترکیه
toefl test
toefl test
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
آزمون ACT
آزمون ACT
آزمون TOMER
آزمون TOMER
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون YÖS ترکیه
USMLE
USMLE
Ales
Ales
آزمون TUS
آزمون TUS
IMAT
IMAT

سنتر گوتـه (آنکـارا)

آزمون C1 و C2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در آنکارا

سطح B1 و B2
سطح B1 و B2

آزمون B1 و B2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در آنکارا

سطح A1 و A2
سطح A1 و A2

آزمون A1 و A2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در آنکارا

سنتر گوتـه (استانبول)

آزمون C1 و C2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در استانبول

سطح B1 و B2
سطح B1 و B2

آزمون B1 و B2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در استانبول

سطح A1 و A2
سطح A1 و A2

آزمون A1 و A2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در استانبول

سنتر گوتـه (ازمیـــر)

آزمون C1 و C2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در ازمیر

سطح B1 و B2
سطح B1 و B2

آزمون B1 و B2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در ازمیر

سطح A1 و A2
سطح A1 و A2

آزمون A1 و A2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در ازمیر

سنتر گوتـه گرجستان (تفلیــس)

آزمون C1 و C2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در تفلیس

سطح B1 و B2
سطح B1 و B2

آزمون B1 و B2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در تفلیس

سطح A1 و A2
سطح A1 و A2

آزمون A1 و A2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در تفلیس

سنتر گوتـه آذربایجان (باکـو)

آزمون C1 و C2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در باکـو

سطح B1 و B2
سطح B1 و B2

آزمون B1 و B2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در باکـو

سطح A1 و A2
سطح A1 و A2

آزمون A1 و A2 گوته

ثبت نام  و پرداخت هزینه آزمون گوته در باکـو